CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ ĐÃ TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NAM ĐỊNH
 • 23/04/2021

  Để XTTM không là 'bài toán khó' đối với HTX

  Thực tế cho thấy, nếu HTX không chú trọng xúc tiến thương mại (XTTM) sẽ rất khó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm các mối liên doanh liên kết, quay vòng tài chính... Đặc biệt, trong bối cảnh mới, công tác XTTM của mỗi HTX cần phải bài bản, chuyên nghiệp hơn thì mới mong đạt được hiệu quả về lâu dài.

 • 23/04/2021

  Tân Bộ trưởng NN&PTNT: Đừng xem nhẹ vai trò của hợp tác xã

  Thời gian qua, đâu đó chúng ta còn xem nhẹ phát triển về hợp tác xã (HTX) mà chỉ tìm những "đại bàng" lớn về để thay đổi nền nông nghiệp của địa phương. Trong khi đó, thế giới hướng tới khi vận hành HTX là không chỉ đóng vai trò trung gian mà phải tham gia vào chuỗi giá trị của một ngành, một vùng nông sản...

 • 22/04/2021

  Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

  (ĐHXIII) – Giai đoạn 2016-2020, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước và gián tiếp hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên; góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

 • 22/04/2021

  Vai trò của Hợp tác xã trong chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

 • 31/12/2020

  Mở rộng quy mô để HTX phát triển bền vững

  Muốn phát triển theo chuỗi, buộc HTX phải sản xuất tập trung theo quy mô lớn và thu hút được nhiều thành viên tham gia. Việc này không chỉ giúp HTX tạo thế cạnh tranh, thu hút doanh nghiệp đối tác  mà còn mang lại những lợi ích thiết thực là giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận.

 • 19/10/2020

  Gắn kết hợp tác xã kiểu mới với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực

  Việc ưu tiên phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, nhiều hợp tác xã kiểu mới tại Nam Định đã trở thành hạt nhân liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.

 • 04/08/2020

  VCA thúc đẩy phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị

  Theo kế hoạch, năm 2020, Liên minh HTX Việt Nam (VCA) sẽ hỗ trợ xây dựng 200 mô hình HTX sản xuất, kinh doanh trong cả nước, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực. Để hiện thực hoá mục tiêu này, VCA đang đẩy mạnh phối hợp với Liên minh HTX các địa phương để khảo sát và triển khai thực hiện.

 • 22/07/2020

  Một số giải pháp phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Sau 15 năm (từ năm 2004 -2019) triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể của nước ta mà trọng tâm là hợp tác xã đã và đang phát triển khá ổn định, số lượng hợp tác xã ngày càng tăng. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

 • 10/07/2020

  Nâng cao chất lượng quản trị các HTX nông nghiệp

  Cán bộ quản lý HTX có độ tuổi trung bình cao, phần lớn làm công tác quản lý bằng kinh nghiệm, ít được đào tạo bài bản, không thường xuyên tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn nên công tác quản lý, quản trị HTX còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc tham gia vào các lớp đào tạo kỹ năng quản trị HTX do các Bộ, ngành và Liên minh HTX mở ra là mong muốn chung của hầu hết lãnh đạo các HTX hiện nay.

 • 07/07/2020

  Gỡ khó cho hợp tác xã kiểu mới

  1 2 3 
Video Sự Kiện
 • Ra mắt chuỗi cửa hàng nông sản sạch
 • Lúng túng trong chuyển đổi hợp tác xã kiểu mới
1 


Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/