CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ ĐÃ TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NAM ĐỊNH
Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-CP
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 9_NQ-CP-thuc-hien-NQ-so-20-signed.pdf

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/