image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 223
  • Trong tuần: 1 857
  • Tất cả: 206862
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị chất lượng sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh của HTX

Trung tuần tháng 5-2017, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ HTX (Liên minh HTX Việt Nam) mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị chất lượng sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh cho HĐQT  126  HTX 6 huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu.Trong thời gian dự lớp, cán bộ quản lý các HTX được bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ giám sát an toàn thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật; nghiệp vụ điều tra xác minh, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm; tổ chức hoạt động thanh tra chuyên ngành đột xuất và nghiệp vụ truyền thông an toàn thực phẩm. Trong đó, có những vấn đề chuyên môn cần lưu ý như: yêu cầu đối với người lấy mẫu, phương thức và nội dung giám sát; nguồn thông tin về vi phạm an toàn thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm an toàn thực phẩm, trình tự thủ tục thực hiện, xử lý vi phạm. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm hỗ trợ, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các HTX về bản chất của mô hình HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; kiến thức nghiệp vụ quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh để từng bước ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị. Từ đó, tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế./.

Bài và ảnh: BBT

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/