TÍCH CỰC THAM GIA HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG
 • 25/04/2022

  Phát huy vai trò trong sản xuất, tiêu thụ nông sản của Liên hiệp Hợp tác xã Khánh Hưng

 • 12/04/2022

  Bài viết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có bài viết về khu vực kinh tế quan trọng này của đất nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946-11/4/2022).

 • 08/04/2022

  Hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại (kỳ 3)

  (Tiếp theo và hết)

  Trên cơ sở mục tiêu và định hướng mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhiệm vụ và giải pháp của ngành Nông nghiệp tỉnh đặt ra trong giai đoạn tới là tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM) và cải thiện đời sống của nông dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao, hàng hóa lớn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phát triển bền vững, an ninh lương thực và vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • 08/04/2022

  Hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại (kỳ 2)

  Những kết quả đạt được khi thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế, khó khăn, thách thức cần có sự chung tay tháo gỡ của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị và người nông dân để quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp bảo đảm hiệu quả, bền vững.

 • 08/04/2022

  Hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại (kỳ 1)

  Tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, đến nay cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta đã từng bước được điều chỉnh phát triển theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương. Nhiều loại nông sản có thị trường tiêu thụ tốt đều gia tăng về sản lượng, giá trị, mang lại hiệu quả tích cực cho người nông dân. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh vẫn còn những bất cập, hạn chế, thách thức cần có những giải pháp căn cơ để tháo gỡ… nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ.

 • 07/04/2022

  76 NĂM PHONG TRÀO HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (11/4/1946 – 11/4/2022)

 • 29/03/2022

  HTX nuôi trồng thủy sản Hải Điền năng động trong sản xuất, kinh doanh

 • 31/12/2021

  OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới ở Nam Định

  Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh Nam Định được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá là một trong bốn tỉnh thực hiện tốt nhất khi cả 10/10 huyện, thành phố đều có sản phẩm OCOP. Đến nay, Nam Định có 146 sản phẩm của 80 đơn vị gồm 35 doanh nghiệp, 18 HTX và 27 hộ sản xuất, kinh doanh được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Qua đó đã khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế HTX trong việc triển khai và thực hiện chương trình.

 • 30/12/2021

  HTX là điểm tựa cho nông nghiệp sạch ở Ninh Tiến

  Để nâng cao giá trị sản xuất trong bối cảnh quỹ đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, nhiều nông dân trên địa bàn xã Ninh Tiến, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã chủ động liên kết trong các HTX, tổ hợp tác, phát triển sản xuất theo hướng an toàn sinh thái, ứng dụng hiệu quả khoa học – kỹ thuật.

 • 30/12/2021

  Kinh tế tuần hoàn, nền tảng phát triển bền vững cho HTX

  Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp mới chú trọng đến năng suất, sản lượng theo tư duy tuyến tính, chưa quan tâm đúng mức đến phát triển bền vững, thân thiện môi trường, đến lượng dư thừa của quá trình sản xuất, đến phân bón hữu cơ để bồi dưỡng, tăng kết cấu đất, bảo vệ đa dạng sinh học... Hệ quả là gây lãng phí các phế phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi...

  1 2 3 4 5 6 
Video Sự Kiện
 • Ra mắt chuỗi cửa hàng nông sản sạch
 • Lúng túng trong chuyển đổi hợp tác xã kiểu mới
1 


Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/