image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kinh tế tập thể, hợp tác xã phục hồi và phát triển, đạt mục tiêu năm 2022

Năm 2022, kinh tế thế giới hồi phục sau đại dịch Covid-19 và hầu hết các nước dần mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu gặp khó khăn do xung đột chính trị và dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại cùng với chính sách Zero-covid tại Trung Quốc; giá cả hàng hóa và lạm phát tăng mạnh; tác động tiêu cực đến sức cầu, cung ứng và chuỗi sản xuất; gây ra những rủi ro, thách thức, bất ổn kinh tế toàn cầu; điều chỉnh dự báo hạ thấp tăng trưởng kinh tế thế giới, kể cả một số nền kinh tế lớn trong năm 2022 so với những dự báo trước đây.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX, LHHTX, THT trên địa bàn cả nước phục hồi 

Năm 2022, cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu, cả 03 khu vực (nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ) của nền kinh tế phục hồi và phát triển mạnh, tăng trưởng GDP ước đạt 8%, (vượt mục tiêu đề ra 6-6,5%); kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%; thu ngân sách nhà nước vượt 14% kế hoạch đề ra và tăng mạnh 20% so với cùng kỳ năm 2021; xuất khẩu đạt khoảng 13,4% và tiếp tục xuất siêu, tiêu dùng phục hồi nhanh với doanh thu bán lẻ tăng khoảng 15-16%; an ninh năng lượng và an ninh lương thực, thực phẩm được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%.

anh tin bai

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, về tình hình phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), liên hiệp hợp tác xã (LH HTX), năm 2022, cả nước thành lập mới là 2.187 HTX (trong đó, thành lập mới 1.723 HTX nông nghiệp, chiếm 78,8%; 464 HTX phi nông nghiệp, chiếm 21,2%). 28 tỉnh, thành phố có số lượng HTX thành lập mới cao hơn năm 2021; 38 tỉnh, thành phố có số lượng thành lập mới đạt và vượt kế hoạch năm 2022. thành lập mới 3.531 THT. Các THT thu hút 1,8 triệu thành viên là hộ gia đình (bình quân 15 thành viên/THT); doanh thu bình quân của 294,8 triệu đồng/năm/HTX. 17 LHHTX được thành lập (tăng 6 LHHTX (6%) so với năm 2021), đều có phương án sản xuất, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị giữa các HTX, doanh nghiệp (chủ yếu là tiêu thụ sản phẩm). Các LHHTX thu hút 750 thành viên (bình quân 6 HTX/LHHTX), tạo việc làm cho 39.750 lao động (bình quân 318 lao động/LHHTX).

Về tình hình hoạt động phân theo ngành, lĩnh vực, đến nay, cả nước có 29.021 HTX (19.395 HTX nông nghiệp (66,9%); 2.448 HTX CN-TTCN (8,44%); 2.329 HTX TMDV (8,03%); 1.662 HTX GTVT (5,73%); 877 HTX xây dựng (3,02%); 554 HTX môi trường (1,9%); 1.181 Quỹ tín dụng nhân dân (4,0%); 575 HTX lĩnh vực khác (1,98%)); có 123.241 THT; trong đó 73.204 THT nông nghiệp (chiếm 59,4%) và 50.037 THT phi nông nghiệp (chiếm 40,6%). Hiện có 125 LHHTX (92 LHHTX nông nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tổng hợp, 04 LHHTX CN-TTCN, 4 LHHTX GTVT, 05 LHHTX TMDV, 02 LHHTX xây dựng và 01 LHHTX khác).

anh tin bai

Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phát triển KTTT, HTX phục hồi và phát triển, đạt mục tiêu năm 2022. Số lượng HTX, LHHTX, THT thành lập mới và hộ cá thể, cá nhân tham gia thành viên tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn; một số sáng lập viên trẻ khởi nghiệp qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các loại hình HTX, LHHTX, THT trên địa bàn cả nước phục hồi dần vào cuối quý II, phát triển ổn định trong quý III và IV; hầu hết hoạt động ổn định trở lại, phát triển và có doanh thu, lợi nhuận khá; cho thấy mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu tổ chức sản xuất của người dân, phục vụ sản xuất kinh doanh bền vững và thực hiện hiệu quả chương trình hành động phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, nhiều loại hình HTX phục hồi nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất và quản trị truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất; nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển mở rộng gắn với quy hoạch vùng sản xuất; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ thành viên; đẩy mạnh liên kết phát triển mạnh trong cung ứng nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra; liên kết giữa các thành viên và các HTX, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế...

Năm 2023, kinh tế tập thể, HTX phát triển năng động, hiệu quả, bền vững

Dự báo năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, khó lường, thậm chí khó khăn hơn năm 2022; lạm phát duy trì ở mức cao trên toàn cầu; chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài kèm theo mất giá trị đồng tiền, giảm mạnh nhu cầu tiêu dùng tại nhiều khu vực và quốc gia, làm suy giảm sản xuất của nhiều ngành, lĩnh vực; đứt gãy nhiều chuỗi giá trị; khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, thất nghiệp gia tăng dẫn đến nguy cơ mất ổn định xã hội và chính trị ở một số nước,...

Mục tiêu trong năm 2023, kinh tế tập thể (KTTT), HTX phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, tăng về số lượng, quy mô, chất lượng, hiệu quả; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành, nghề, lĩnh vực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, chú trọng phát triển sản phẩm, chế biến sâu, đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; thu hút ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn nông thôn và thành thi tham gia HTX, THT; nâng cao thu nhập và đời sống của các thành viên; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

anh tin bai

Nhiệm vụ đặt ra cho tình hình phát triển KTTT, HTX năm 2023 đó là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới để đạt được mục tiêu phát triển KTTT, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững; quan tâm phát triển cả HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp; Phát triển KTTT, HTX gắn với kết luận số 45-KL/TW ngày 17/1/2022 của Ban chấp hành Trung ương xác định tổ chức không gian phát triển vùng theo 06 vùng kinh tế xã hội.

Cùng với đó, mở rộng thành viên, đa dạng hoá thành viên, đẩy mạnh thu hút hộ cá thể tham gia HTX, THT; phát triển số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả; HTX, LHHTX, THT nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nghề cho người lao động và thành viên gắn với sản phẩm của HTX. Các HTX, LHHTX nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ lợi ích của thành viên huy động các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác tham gia thành viên, nhất là địa bàn nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực quản trị phù hợp với chức danh cán bộ của HTX;...

 Nguồn: vca.org.vn

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/