image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày 16-8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, các HTX trong tỉnh đã đổi mới phương thức quản lý điều hành, xác định phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt phù hợp, nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiếp tục có bước phát triển mới. Toàn tỉnh đã thành lập mới 12 HTX, đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch. Đến hết 30-6-2023, toàn tỉnh có 514 HTX và Quỹ Tín dụng nhân dân, khoảng 2.000 tổ hợp tác. Nhiều HTX đã từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ, tiếp cận huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp hạ tầng nâng cao năng lực sản xuất. Nhiều HTX nông nghiệp, tổ hợp tác đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ thiết yếu, chủ động liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, mở rộng các hoạt động dịch vụ, tích cực đưa tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất; tích tụ ruộng đất, tập trung đất đai, đầu tư máy móc thiết bị, tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn gắn với chuỗi giá trị nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên. Doanh thu bình quân 1 HTX ước đạt 2 tỷ 300 triệu đồng (bao gồm cả Quỹ TDND). Thu nhập bình quân người lao động làm việc thường xuyên trong HTX khoảng 3,2 triệu đồng/người/tháng. Đã có 250 HTX hoạt động đạt chuẩn tiêu chí 13.1 về HTX trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM), góp phần vào thành tích xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các HTX về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới; lựa chọn, báo cáo, đề xuất, giới thiệu với Quỹ hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam cho 1 dự án được giải ngân, nâng tổng số dư nợ cho các HTX của tỉnh vay lên trên 99 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025; phát triển quan hệ hợp tác với Tổ chức phát triển Hà Lan Agriterra ký hợp tác tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn xây dựng chuỗi giá trị hiệu quả cho 3 HTX tại các huyện Ý Yên, Nam Trực và Nghĩa Hưng giai đoạn 2023-2026.

6 tháng cuối năm 2023, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp tư vấn, hướng dẫn thành lập HTX mới; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các HTX xây dựng thí điểm mô hình HTX kiểu mới hiệu quả và nhân rộng giai đoạn 2021-2025. Tập trung hỗ trợ đẩy mạnh lưu thông sản phẩm hàng hóa HTX, liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm HTX thông qua các sàn thương mại điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các HTX và Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; các chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển HTX. Các HTX phải năng động, đổi mới tư duy để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả phù hợp với xu hướng phát triển. Đối với Liên minh HTX tỉnh cần tăng cường kết nối với các HTX; chọn hoạt động trọng điểm để triển khai thực hiện đi vào thực chất; đề xuất với Trung ương, tỉnh quan tâm, xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển./.

Nguồn: baonamdinh.vn

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/