image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 2 005
  • Tất cả: 238021
Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công tác quản lý đất đai của tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực ở các khâu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng... Tuy nhiên năm 2021 một số nhiệm vụ chững lại, đạt kết quả chưa cao, nhất là các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). 

Được hỗ trợ cung ứng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Đức Tín thuận lợi trong đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi xuất khẩu tại xã Giao An (Giao Thủy).

Trong đó, công tác cấp GCNQSDĐ sau dồn điền đổi thửa, cấp GCNQSDĐ cho cơ quan, tổ chức còn chậm. Cả năm 2021 UBND các huyện mới ký quyết định duyệt được 14.606 hồ sơ, mới ký được 19.513 GCNQSDĐ nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, đạt 32,5% so với chỉ tiêu giao là 60.042 giấy; trình UBND tỉnh ký được 110 GCNQSDĐ cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo; thẩm định và ký 51.902 GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân. Bên cạnh đó, việc đôn đốc, hướng dẫn lập hồ sơ công nhận QSDĐ đối với các công trình công cộng khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường còn chậm. Quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cấp GCNQSDĐ cho người dân còn có phản ánh chưa tích cực, còn tình trạng chậm giải quyết TTHC, chậm trả kết quả TTHC...

Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương phải rà soát, tìm và phân tích nguyên nhân chậm giải quyết các TTHC liên quan đến cấp GCNQSDĐ. Qua đó, đã xác định các quy trình, thủ tục cần hoàn tất trong cấp GCNQSDĐ còn phức tạp, cần thu thập và công chứng nhiều giấy tờ, đáp ứng nhiều quy định bởi nhiều phòng ban, nhiều cấp quản lý Nhà nước khác nhau. Điều này gây khó cho cả cơ quan thụ lý hồ sơ và khiến việc chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ của TTHC là khâu chiếm tỷ trọng thời gian cao nhất khi thực hiện TTHC đất đai đối với người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, các quy định về quản lý đất đai chưa thực sự rõ ràng, trong nhiều trường hợp cụ thể còn thiếu chặt chẽ và không thống nhất giữa các quy định dẫn đến việc các doanh nghiệp thực hiện thủ tục lần đầu phải chỉnh sửa hồ sơ TTHC nhiều lần, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai. Ngoài ra, bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa giới hành chính của hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh chưa được hoàn thiện, xây dựng đồng bộ, vẫn cần phải đo đạc, chỉnh lý, hoàn thiện; thậm chí toàn tỉnh còn 52 đơn vị cấp xã đang sử dụng bản đồ địa chính đo đạc theo công nghệ thủ công từ những năm 1980, vẫn chưa triển khai đo đạc, lập lại hồ sơ địa chính hoặc mới triển khai đo riêng khu vực đất nông nghiệp ngoài đồng. Lĩnh vực cấp GCNQSDĐ nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa chậm là do vẫn chưa khắc phục hết các sai sót, tồn tại từ khâu giao chia đất dồn đổi của các xã, các thôn đội (diện tích chia, đổi bị tăng lên so với kết quả đo đạc thực tế lập hồ sơ địa chính mới); phải hoàn thiện bản đồ, phiếu thửa; bổ sung hồ sơ thừa kế, tặng cho; cấp đổi GCN đối với những trường hợp đã sử dụng sai mục đích; cấp đổi GCN đất xâm canh... 

Trên cơ sở đánh giá phân tích nguyên nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương đã tập trung các biện pháp khắc phục bất cập, nâng cao chất lượng, hiệu quả cấp GCNQSDĐ. Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt và ban hành hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở đã tích cực thúc đẩy giải quyết TTHC trên môi trường điện tử với việc tập trung thực hiện các phần việc: Chuyển dữ liệu để ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nam Định; tập trung xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC, công khai TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Tập trung hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp giữa Sở, Văn phòng đăng ký đất đai với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ. Sở Tài nguyên và Môi trường còn tăng cường chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiêm nhiệm vụ đo đạc, cập nhật biến động đất đai, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; trong đó chú trọng lập bản đồ, hồ sơ địa chính mới đối với các xã đang sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính bằng phương pháp thủ công từ những năm 1980. Trong tháng 3-2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phân cấp Sở ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở; Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai nếu để cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý xảy ra các vi phạm trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp GCNQSDĐ cho người dân, tổ chức. Yêu cầu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai kiên quyết xử lý kỷ luật theo quy định đối với công chức, viên chức và thanh lý hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng nếu có hành vi vi phạm quy trình, nghiệp vụ, vi phạm chính sách pháp luật, nhũng nhiễu gây phiền hà hoặc cố tình chậm giải quyết, chậm trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Hiện Văn phòng đăng ký đất đai đã tập trung củng cố nhân sự đạt chuẩn, tích cực thực hiện các nhiệm vụ cấp GCNQSDĐ cho cơ quan, tổ chức; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ cho các công trình công cộng khi xây dựng NTM thuộc thẩm quyền của Sở... Về phía các huyện cũng đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung gỡ vướng, giải quyết các tồn tại vướng mắc, hoàn thiện bản đồ, phiếu thửa; bổ sung các thành phần hồ sơ còn thiếu để tiến hành lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận (trường hợp cần thiết sẽ tổ chức giao lại đất cho các hộ tại thực địa); không để kéo dài thời gian bổ sung hoặc bổ sung không đúng yêu cầu làm ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hồ sơ và thời gian phê duyệt cấp GCNQSDĐ nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa.

Với các biện pháp tăng cường kể trên, Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ theo hướng nhanh gọn, công khai, minh bạch, đảm bảo thuận tiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC liên quan đến đất đai./.

Nguồn: baonamdinh.com.vn

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/