image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 1 966
  • Tất cả: 237982
Sửa đổi Thông tư 21/2019/TT-NHNN để hệ thống Quỹ TDND hoạt động hiệu quả

Quỹ tín dụng nhân dân (Qũy TDND) Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ra đời đã góp phần xóa đói giảm nghèo hạn chế tối đa nạn cho vay nặng lãi tại địa phương. Đặc biệt, Quỹ đã hiện diện ở vùng sâu vùng xa, phục vụ đắc lực cho phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ổn định kinh tế, chính trị xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, QTDND Sao Đỏ gặp một số khó khăn, chẳng hạn như Thông tư 21 ra đời năm 2019 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về Ngân hàng HTX, Quỹ TDND và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ TDND. Trong đó, tập trung vào các vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt động của quỹ như trình độ, tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc; địa bàn hoạt động; tổng mức nhận tiền gửi; số lượng thành viên Ban kiểm soát; tỷ lệ tiền gửi từ thành viên; quản lý và sử dụng sổ tiết kiệm trắng... đảm bảo đúng thời gian, lộ trình thực hiện. 

Mặc dù Thông tư ra đời đã hỗ trợ nhiều cho các QTDND trong quá trình hoạt động, nhưng thực tế vẫn còn một số bất cập cần được sửa đổi.

Cụ thể, bỏ mục 2 khoản 3 Điều 2 tại Thông tư 21/2019/TT-NHNN quy định: Quỹ tín dụng nhân dân phải đảm bảo tổng mức nhận tiền gửi không được vượt quá 20 lần vốn chủ sở hữu. Đi ngược lại khoản 2 Điều 36 tại Thông tư 04/2015 do yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân nhận tiền gửi từ thành viên tối thiểu bằng 50% tổng mức nhận tiền gửi của Quỹ.

Quy định này làm hạn chế khả năng huy động mọi nguồn lực của người dân trên địa bàn hoạt động gửi tiền vào QTDND, từ đó làm giảm uy tín của QTDND đối với thành viên và nhân dân.

Đề nghị bỏ mục 3 khoản 7 và mục ‘‘4d khoản 10 Điều 2 tại Thông tư 21/2019 Quy định Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp; Điều này làm cho QTDND không sử dụng được những người có năng lực, uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động và gây khó khăn cho các QTDND đang hoạt động tốt.

Mục 5 khoản 15 Điều 2 tại Thông tư 21/2019 (sửa đổi điều 28 Thông tư 04/2015) quy định về ghi nhận vốn góp và tư cách thành viên. Điều này làm cho người muốn góp vốn điều lệ nhưng phải chờ hết năm tài chính, sau khi Đại hội thành viên thông qua danh sách mới được xác nhận đủ tư các thành viên cho người góp vốn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người góp vốn tham gia thành viên phải chờ đến khoảng gần một năm, sau khi QTDND tổ chức Đại hội mới được gửi tiền và vay vốn của QTDND. QTDND Sao Đỏ đề nghị nên bỏ mục này.

Kiến nghị NHNN cho QTDND được cho vay bằng thế chấp tài sản đối với các thành viên pháp nhân là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các Hợp tác xã, để tạo điều kiện cho họ có nguồn vốn vay thuận lợi để phát triển SXKD.

Quỹ tín dụng hoạt động vì mục tiêu tương trợ cộng đồng thành viên không vì mục tiêu lợi nhuận. Do vậy, Nhà nước nên bỏ thuế thu nhập đối với lãi cổ phần của thành viên góp vốn vào QTDND, vì số tiền góp vốn không nhiều và người góp vốn vào QTDND không phải vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Nguồn: thoibaokinhdoanh.vn

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/