CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ ĐÃ TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NAM ĐỊNH
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 139/KH-UBND
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực 13/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm KH-139-UBND-TINH-Th.hien-CTHD-so-23-CtrTU-Ve-phat-trien-KTTT.pdf

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/