Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Liên minh hợp tác xã Tỉnh Nam Định
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/2019/TT-BKHĐT 08/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.
Lượt xem: 185
Tải về
01/2020/TT-BKHĐT 19/02/2020 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
Lượt xem: 187
Tải về
06/2020/TT-BNNPTNT 24/04/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Lượt xem: 220
Tải về
04/2020/TT-BNNPTNT 09/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
Lượt xem: 209
Tải về
773/QĐ-UBND 03/04/2020 Về việc Quy định mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 263
Tải về
05/2018/TT-BNNPTNT 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
Lượt xem: 380
Tải về
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
Lượt xem: 357
Tải về
15/VBHN-NHNN 21/05/2014 Hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã
Lượt xem: 277
Tải về
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Lượt xem: 330
Tải về
340/2016/TT-BTC 29/12/2016 Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.
Lượt xem: 362
Tải về
12

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/