CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ ĐÃ TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NAM ĐỊNH
Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Số ký hiệu văn bản 03-QĐ/UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_so_03qd_gsat_qcdc_2021_202109080939272320.pdf

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/